• Scanvik A/S
  • 2008
  • Hardback
  • 352
  • nor
  • 1
  • 9788252931402

Viltet

0

Lærebok i viltforvaltning.

Første del som tar for seg generelle prinsipper for hvordan dyrene fungerer i sitt miljø, omhandler genetikk i viltforvaltningen, adferd, næring og populasjonsdynamikk.

Bokas andre del handler om artsbiologi. Artene som behandles er delt inn i grupper etter slektskap og økologisk funksjon.

I siste del behandles forvaltning, hvor forfatteren blant annet tar opp skog og vilt, viltet i jordbrukslandskapet, beskatning, rovviltkontroll, og viltet og forurensning.

Har stikkordregister og litteraturliste.

827,00 kr.
779,00 kr.