Virksomhedens økonomistyring

  • Jurist- og Økonomforbundets Forlag (DJØF)
  • 2011
  • Paperback
  • 106
  • dan
  • 1
  • 9788757426144
0

Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i lærebogen Virksomhedens økonomistyring.
Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. Dels indeholder den et antal større opgaver, der sigter på at træne i opbygning og anvendelse af forskellige styrings- og opfølgningsværktøjer.

Af pædagogiske hensyn og for at give mulighed for at foretage selvtræning, der der til opgavesamlingen udarbejdet en selvstændig løsningssamling. Her er talmæssige løsninger på de kvantitative opgaver beregnet og vist. Desuden indeholder samlingen inputdata til opgaverne med det formål at gøre arbejdet med Excel-beregninger enklere.

Løsningerne samt inputdata til Excel-beregningerne kan downloades.

Materialet er udarbejdet af lærebogens forfattere Michael Andersen og Carsten Rohde, samt Jytte Grambo Larsen.
Alle tre er tilknyttet Institut for Regnskab og Revision ved Copenhagen Business School.


Indholdsoversigt

Opgaver til kapitel 1 - Økonomistyringens idé og formål
Opgaver til kapitel 2 - Virksomhedens økonomiske struktur
Opgaver til kapitel 3 - Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styring
Opgaver til kapitel 4 - Budgettering som styreform - virksomhedens budgetprocedure
Opgaver til kapitel 5 - Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauer
Opgaver til kapitel 6 - Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostninger
Opgaver til kapitel 7 - Budgetkontrollen
Opgaver til kapitel 8 - Omkostningsregnskabets indhold, opbygning og anvendelse
Opgaver til kapitel 9 - Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger 

175,00 kr.
159,00 kr.