Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778674135
0Antologien retter sit fokus mod det metodiske felt: visuelle tilgange og metoder. Feltet har været i fremmarch igennem en del år, både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst felt. 
De enkelte kapitler tager afsæt i afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der har været arbejdet med at tegne, male, fotografere og filme. På den måde berettes der kritisk, konkret og kontekstnært om de erfaringer og refleksioner, der er gjort i projekterne.
Antologien henvender sig til studerende og forskere indenfor social- og humanvidenskaberne især pædagogiske, antropologiske og uddannelsessociologiske felter. Bogen har også en sekundær målgruppe: Pædagoger, socialarbejdere, lærere, psykologer og beslægtede professioner, der arbejder med at hjælpe og støtte andre mennesker i at kommunikere, ytre og udtrykke sig om eget liv.


 


NB: Der er desværre byttet om på side 95 og 101 i bogen. Det betyder, at side 101 skal læses efter side 94, og side 95 efter side 101.