• 2021
  • Elektronisk medie
  • 100
  • dan
  • 1
  • 9788778675705
0

Sprogforum 73: Brobygning med følgende bidrag:

- Kronikken: Er sprogbrugsprognoser ramt af lingua franca-syndromet?
- Akademisk literacy i engelsk, fransk, spansk og tysk – et brobygningsperspektiv
- Akademisk literacy i engelsk i et brobygningsperspektiv
- Akademisk literacy i fransk i et brobygningsperspektiv
- Akademisk literacy i spansk i et brobygningsperspektiv
- Akademisk literacy i tysk i et brobygningsperspektiv
- Brobygning til sproguddannelser på universitetet: Fem praksisanbefalinger
- Brobygning mellem videregående uddannelse og erhvervsliv i tysk og fransk – en behovsanalyse
- Queering af sprog- og kulturundervisningen – behovet for at arbejde imod den heteronormative dominans i engelskundervisningen

Temaredaktion: Lone Krogsgaard Svarstad (temaredaktør), Jan Lindschouw, Ana Kanareva-Dimitrovska, Joshua Sabih og Anna-Vera Meidell Sigsgaard