Støtte til projekter

Academic Books er en nonprofitorganisation, der er skabt af, til og for de studerende. Derfor går vores overskud til projekter, der gør det nemmere, federe, sjovere eller mere fagligt inspirerende for dig at være studerende. Når du køber dine bøger hos os, støtter du altså dit studiemiljø.

 

Vi støtter studiemiljøet og de studerende, der gerne vil forbedre det.

Du kan søge støtte på tre måder:

 

Kontakt AB Marketing

Send os en mail (marketing@academicbooks.dk), hvis det drejer sig om hjælp til tryk af plakater, tasker, kuglepenne, gavekort etc. Vi støtter nemlig også mindre tiltag og events, der er til gavn for dit studieliv. Nederst på siden kan du læse om nogle af de mindre tiltag vi har støttet i 2020. 

 

Deltag i Støt dit studieliv 

To gange om året giver vi 10.000 kr. til et projekt, der forbedrer studiemiljøet fagligt eller socialt. På vores hjemmeside og på vores Facebookside informerer vi om Støt dit studieliv, når ansøgningsfristerne fastsættes. Læs mere om STØT DIT STUDIELIV.

 

Søg om støtte gennem SL Fonden

Academic Books er en del af SL Fonden. Her kan du søge økonomisk støtte til projekter. Din ansøgning vil blive vurderet af vores bestyrelse, hvor formanden er studerende. Find ansøgningsskemaet her. Behandlingstiden er 1-2 måneder. 

 

Bemærk

Vi er non-profit og vores overskud går til at forbedre studielivet for studerende på landets uddannelser. For at modtage støtte fra os, skal dit projekt derfor:

  • Fremme det studentersociale og/eller faglige miljø.
  • Komme en bred kreds af studerende til gode eller er åbne for alle. Støttens omfang afstemmes efter målgruppens størrelse.

 

Vi giver fortrinsvis tilskud til formål, som ikke ville blive realiseret uden støtte fra fonden.

 

Vi giver ikke støtte til:

  • Individuelle formål, herunder studierejser.
  • Drikkevarer, bespisning mv.
  • Formål, som naturligt falder ind under uddannelsesstedernes eget virke. Dette omfatter eksamensopgaver/projekter samt almindelig udvidelse af undervisningen osv.
  • Kommercielle aktiviteter såsom andre virksomheders drift.

 

 

Herunder kan du se, hvem vi tidligere har støttet og læse mere om vinderne og hvad pengene er gået til:

 

 

CALIS
"CALIS står for “Collaborative Association of LIfe science Students”. Foreningens formål er at skabe kontakt og samarbejde på tværs af forskellige sundheds- og biovidenskabelige uddannelser på Københavns universitet. Dette prøver foreningen at gøre ved at organisere et årligt symposium i foråret, der denne gang bringer studerende fra forskellige fagområder sammen om temaet ”Bliv klogere på hjernen”."

Vi støttede CALIS symposium med 5.000 kr.
 


 

BSS-revyen
"BSS-Revyen er en studenterforening, som hvert forår fremfører et stort revyshow med dans, musik og samfundssatire."

Vi støttede BSS-revyen med 10.000 kr.


 

Etnologisk Fagråd
"Etnologisk Fagråds hyttetur 2020 går til Thorup Strand, for at besøge den fremtrædende professor inden for Europæisk Etnologi, Thomas Højrup. Hensigten er at introducere etnologistuderende til Højrups arbejde i Thorup strand, og til hans mange tanker og historier fra et liv fyldt med etnologi, samt at skabe et bånd mellem ældre og yngre etnologer."

Vi støttede hytteturen med 5.000 kr. 


 

GO-Odense
"GO-Odense er en studenterorganisation, med fokus på gynækologi og obstetrik. I foråret 2020 arrangerer de ”GO-Weekend”, en national workshop-weekend hvor GO-Odense, GO-Aarhus, GO-Aalborg og GO-København mødes."

Vi støttede GO-Odenses workshop med 4.000 kr. 


 

MatematikØen
"MatematikØen er en læringscamp for børn på 3.-6. klassetrin, og er dannet som et initiativ fra Forening for undervisning og initiativer til marginalgrupper. Midlerne går til læringscampens projektgruppe, som er lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole."

Vi støttede MatematikØen med 5000 kr. til projektgruppens arbejde


 

SATS
"SATS står for ”Studerendes anæstesiologiske og traumatologisk selskab”. I 2020 afholder de endnu en gang deres 48 timers overlevelseskursus for medicinstuderende. Visionen er at træne den medicinske tilgang til den akutte patient, i situationer hvor de studerende er presset både fysisk og psykisk, og desuden give de medicinstuderende redskaber til at kommunikere når man er presset til sit yderste."

Vi støttede SATS med 5000 kr til deres overlevelsestur for medicinstuderende


 

MarketingLab 
"MarketingLab er en netværksorganisation for studerende pa CBS og andre videregående uddannelser med interesse for marketingfaget. Drevet af omkring 30 frivillige studerende, deler de en passion for marketing og forretningsstrategi, og har fokus på at styrke de studerendes marketingkompetencer gennem events og kurser."

Vi støttede MarketingLab med 10.000 kr. til etablering af en kommunikationsafdeling i 2020


 

SymfUni
”Præmien fra STØT DIT STUDIELIV på de 10.000 kroner gik til at leje af øvelokaler, løn til dirigent og assistenter samt til afviklingen af vores to koncerter i efteråret 2018.”


 

Kemi-revyen & Filosofirevyen
”Formålet med at lave en revy har været at samle og styrke det faglige og sociale fællesskab blandt de studerende, ph.d.-studerende og universitets ansatte på KU. ”


 

Universitetsradioen
”Academic Books har givet os mulighed for at drømme og tænke stort i det kreative arbejde. I år er vi nemlig begyndt at lave tv – en temmelig dyr fornøjelse :-)”PsykNoter.com
”Støtten har betydet, at vi bl.a. har fået trykt nogle flyers og lavet konkurrencer, så mange flere studerende nu kender til PsykNoter og gør brug af sitets stadigt voksende samling af relevante noter og gamle eksamensopgaver.”Kvinderegensen
“Indkøb af opslagsværker til biblioteket. Biblioteket er fyldt i eksamensperioderne og derfor blev der udvalgt opslagsværker, der er essentielle for flere fagrupper.” Molekylær medicin studieintroduktion
“Vi fik tilskud til vores studieintroduktion for at nedbringe brugerbetalingen.”EBUSS-foreningen IT-universitetet 
“SL fonden gav et tilskud til afholdelse af foreningens generalforsamling samt netværksmøder.”FysikRevy 2012
”Takket være Academic Books’ støtte vil FysikRevy 2012 blive husket som den mest professionelle, underholdende – og blodigste – revy siden FysikRevyens begyndelse i ’89.”CBS Sport Challenge
“En dag med fuldt drøn på 600 studerende i sportsgrenene fodbold, volleyball, badminton og basket.”HA MAT Intro 
“SL fonden bidrog til, at de studerende kunne tilrettelægge et introforløb for de nye studerende. Det har både givet en god faglig introduktion til studiet, men også skabt et godt og solidt grundlag for et socialt netværk.”180 Degrees  
“Formålet med støtten var at udvikle en pro bono konsulentbistand for non profit organisationer.”

 

 

Mindre projekter, der har modtaget støtte i 2020

Matematik galla – tryk af plakater

GO-København – bøger til arrangement.

Film- og medievidenskabs Oscar aften - gavekort for 300 kr. 

Biokemi galla – tryk af plakater

Molekylær Biomedicins galla – tryk af plakater

Psykiatrigruppen for MedicinStuderende – bøger til arrangement  

Smedierevyen på Frederiksberg campus – print af plakater

RIK på Frederiksberg campus – papirvare

Applicant Days på CBS – papirvare

Statskundskabsrevyen – tryk af plakater

Oikos Case competition – papirvare

Magasinet Ordet – gavekort for 300 kr.

Europæisk Business – gavekort for 300 kr.

Folkesunhedsvidenskab banko – gavekort for 100 kr.