Støtte til projekter

Academic Books er en nonprofitorganisation, der er skabt af, til og for de studerende. Derfor går vores overskud til projekter, der gør det nemmere, sjovere eller mere fagligt inspirerende for dig at være studerende. Når du køber dine bøger hos os, støtter du altså dit studiemiljø. Med andre ord: Vi støtter studiemiljøet og de studerende, der gerne vil forbedre det.

 

Du kan søge støtte på tre måder:

1. Kontakt Aacdemic Books marketing

Send os en mail (marketing@academicbooks.dk), hvis det drejer sig om hjælp til tryk af plakater, tasker, kuglepenne, gavekort etc.  Vi giver også donationer til mindre tiltag og events, der er til gavn for dit studieliv. Nederst på siden kan du læse om nogle af de mindre tiltag vi har støttet. 

 

2. Deltag i Støt dit studieliv 

To gange om året giver vi 10.000 kr. til et projekt, der forbedrer studiemiljøet fagligt eller socialt. På vores hjemmeside og på vores sociale medier informerer vi om Støt dit studieliv, når ansøgningsfristerne fastsættes. Læs mere om STØT DIT STUDIELIV.

 

3. Søg om støtte gennem SL Fonden

Academic Books er en del af SL Fonden. Her kan du søge økonomisk støtte til projekter. Din ansøgning vil blive vurderet af vores bestyrelse, hvor formanden er studerende. Find ansøgningsskemaet her. Behandlingstiden er 1-2 måneder. 

 

Bemærk

Vi er non-profit og vores overskud går til at forbedre studielivet for studerende på landets uddannelser. For at modtage støtte fra os, skal dit projekt derfor:

  • Fremme det studentersociale og/eller faglige miljø.
  • Komme en bred kreds af studerende til gode eller er åbne for alle. Støttens omfang afstemmes efter målgruppens størrelse.

 

Vi giver fortrinsvis tilskud til formål, som ikke ville blive realiseret uden støtte fra fonden.

 

Vi giver ikke støtte til:

  • Individuelle formål, herunder studierejser.
  • Drikkevarer, bespisning mv.
  • Formål, som naturligt falder ind under uddannelsesstedernes eget virke. Dette omfatter eksamensopgaver/projekter samt almindelig udvidelse af undervisningen osv.
  • Kommercielle aktiviteter såsom andre virksomheders drift.

 

 

Herunder kan du læse mere om, hvem SL fonden har støttet, hvad Academic Books-marketing har sponsoreret og hvem som har vundet Støt dit studieliv:

 

Den Gyldne Fugl
Den årlige begivenhed, der siden 2013 har fundet sted på Aarhus BSS, og som arrangeres af Studenterlauget. Det er en begivenhed, hvor ekstraordinære initiativer og præstationer i det forgange år hyldes gennem 14 priser, der uddeles til studerende, professorer samt organisationer for deres bemærkelsesværdige indsats både akademisk og socialt.


SL fonden støttede Den Gyldne Fugl med 10.000 kr. 


 

RUC kvindefodboldhold
Til det nyopstartede fodboldfællesskab på RUC; RUC Dame Senior Fodbold. De fik støtte til udgifterne af deltagelsen i deres allerførste 8-mands kvindefodboldturnering.

SL fonden støttede RUC kvindefodboldhold med 7238,25 kr.


 

Etnologisk Forums styregruppe
Til afholdelse af årets Etnologiske Forum arrangement, hvor de studerende og færdiguddannede etnologer kan mødes til socialt og fagligt samvær, udveksling og inspiration. Etnologisk Forum har til formål at skabe netværk, samhørighed og vidensdeling på tværs af fagets årgange og bygge bro mellem studielivet og arbejdslivet

SL fonden støttede Etnologisk Forum med 8.000 kr. 


 

Studenterforeningen Jul På IFSK, Aarhus Universitet
Afholdelsen af arrangementet 'juledagen 2022'. Arrangementet blev afholdt på Institut For Statskundskab ved Aarhus Universitet, og inkluderede en stor julerevy og en fest for de studerende og ansatte om aftenen. 

SL fonden støttede Jul På IFSK med 10.000 kr. 


 

CEFA Dilemma’s Night på CBS
Academic Books donerede Academic Books-poser, kuglepenne og notesblokke i efteråret 2022


 

Gallaudvalget 2022 på Frederiksberg Campus, KU  
En gallafest der samler de studerende på tværs af studieretninger og giver de faglige foreninger en mulighed for at møde deres medlemmer. Her får de rig mulighed for at have en god snak og opleve et festligt arrangement sammen.

SL fonden støttede Gallaudvalget på FRB. Campus med 10.000 kr. 


 

MolBioKem-Revy 
MolBioKem-revyen (MBK-revyen) er en årlig non-profit studenterrevy ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU. Studenterforeningen har eksisteret siden 2004 og er udelukkende baseret på 
frivilligt arbejde fra de studerende på Molekylær Biomedicin og Biokemi. De skriver selv deres materiale (sketches, sange og film), laver kostumer, rekvisitter og kulisser, samt opfører to forestillinger for et publikum på omkring 700 mennesker.

SL fonden støttede MolBioKem-revyen med 10.000 kr. 


 

Late Lecture
En ny studenterorganisation, hvis formål er at inspirere ingeniørstuderende til at ville mere. Der vil blive afholdt tre foredrag/oplæg pr. semester med interessante personer, der har erfaring indenfor iværksætteri og ledelse på højt niveau.

SL fonden støttede Late Lecture med 5.000 kr. 


 

Ung på uddannelse
Et initiativ der vil skabe en samtale blandt de unge på de videregående uddannelser. Det foregår bl.a. gennem fysiske samtale, oplæg, begivenheder og meget mere, der tilsammen vil styrke uddannelsessystemet. 

SL fonden støttede Ung på uddannelse med 5.000 kr. 


 

GenderBrigade
Antallet af studerende på kønsstudier vokser, hvilket gør det endnu vigtigere at have et fagligt og socialt netværk som på andre uddannelser. Foreningen vil skabe et netværk på tværs af fag, fakulteter og videregående uddannelser, hvor man kan få faglig sparring og netværk, hvis man har interesser omkring kønsstudier. 

GenderBrigade vandt Støt dit studieliv i foråret 2022 og modtog 10.000 kr. 


 

Psykologisk SamtaleCenter
Psykologisk SamtaleCenter er en frivillig forening bestående af psykologer og psykologistuderende. Foreningen har til formål at hjælpe unge mellem 18 og 30 år samt studerende gennem gratis samtaleterapi. De hjælper med problematikker såsom stress, angst, lavt selvværd og livskriser, der forhindrer trivsel i hverdagen.

SL fonden støttede i 2021 Psykologisk SamtaleCenter med 10.000 kr.


 

HippoCampus

Brætspilscaféen HippoCampus er et sted, hvor studerende på Københavns Universitet kan komme
og mødes med medstuderende over et brætspil. Caféens formål er at
rumme alle, der har et ønske om et afslappet socialt miljø.
Desuden stilles caféen til rådighed for alle der har lyst til at afholde en tema-aften eller et event,
såsom quizaften, debataften, strikkeklub.


SL fonden støttede i 2021 HippoCampus med 10.000 kr. 
 


 

HUGO Awards 
HUGO Awards 2021 er et prisuddelingsshow, der hylder film skabt af unge studerende med tilknytning til Film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Showet arrangeres af ca. 50 studerende fra uddannelsen med en fælles passion for film. Begivenheden har til formål at synliggøre unge danske amatørfilmtalenter, der ikke er en del af de praktiske filmuddannelser i Danmark, og dermed inspirere unge studerende til kreativ formidling gennem filmmediet.

SL Fonden støttede HUGO Awards 2021 med 10.000 kr. 


 

CALIS
"CALIS står for “Collaborative Association of LIfe science Students”. Foreningens formål er at skabe kontakt og samarbejde på tværs af forskellige sundheds- og biovidenskabelige uddannelser på Københavns universitet. Dette prøver foreningen at gøre ved at organisere et årligt symposium i foråret, der denne gang bringer studerende fra forskellige fagområder sammen om temaet ”Bliv klogere på hjernen”."

SL Fonden støttede CALIS symposium med 5.000 kr.


 

BSS-revyen
"BSS-Revyen er en studenterforening, som hvert forår fremfører et stort revyshow med dans, musik og samfundssatire."

SL Fonden støttede BSS-revyen med 10.000 kr.


 

Etnologisk Fagråd
"Etnologisk Fagråds hyttetur 2020 går til Thorup Strand, for at besøge den fremtrædende professor inden for Europæisk Etnologi, Thomas Højrup. Hensigten er at introducere etnologistuderende til Højrups arbejde i Thorup strand, og til hans mange tanker og historier fra et liv fyldt med etnologi, samt at skabe et bånd mellem ældre og yngre etnologer."

SL Fonden støttede hytteturen med 5.000 kr. 


 

GO-Odense
"GO-Odense er en studenterorganisation, med fokus på gynækologi og obstetrik. I foråret 2020 arrangerer de ”GO-Weekend”, en national workshop-weekend hvor GO-Odense, GO-Aarhus, GO-Aalborg og GO-København mødes."

SL Fonden støttede GO-Odenses workshop med 4.000 kr. 


 

MatematikØen
"MatematikØen er en læringscamp for børn på 3.-6. klassetrin, og er dannet som et initiativ fra Forening for undervisning og initiativer til marginalgrupper. Midlerne går til læringscampens projektgruppe, som er lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole."

SL Fonden støttede MatematikØen med 5000 kr. til projektgruppens arbejde


 

SATS
"SATS står for ”Studerendes anæstesiologiske og traumatologisk selskab”. I 2020 afholder de endnu en gang deres 48 timers overlevelseskursus for medicinstuderende. Visionen er at træne den medicinske tilgang til den akutte patient, i situationer hvor de studerende er presset både fysisk og psykisk, og desuden give de medicinstuderende redskaber til at kommunikere når man er presset til sit yderste."

SL Fonden støttede SATS med 5000 kr til deres overlevelsestur for medicinstuderende


 

MarketingLab 
"MarketingLab er en netværksorganisation for studerende pa CBS og andre videregående uddannelser med interesse for marketingfaget. Drevet af omkring 30 frivillige studerende, deler de en passion for marketing og forretningsstrategi, og har fokus på at styrke de studerendes marketingkompetencer gennem events og kurser."

SL Fonden støttede MarketingLab med 10.000 kr. til etablering af en kommunikationsafdeling i 2020


 

SymfUni
”Præmien fra STØT DIT STUDIELIV på de 10.000 kroner gik til at leje af øvelokaler, løn til dirigent og assistenter samt til afviklingen af vores to koncerter i efteråret 2018.”


 

Kemi-revyen & Filosofirevyen
”Formålet med at lave en revy har været at samle og styrke det faglige og sociale fællesskab blandt de studerende, ph.d.-studerende og universitets ansatte på KU. ”


 

Universitetsradioen
”Academic Books har givet os mulighed for at drømme og tænke stort i det kreative arbejde. I år er vi nemlig begyndt at lave tv – en temmelig dyr fornøjelse :-)”PsykNoter.com
”Støtten har betydet, at vi bl.a. har fået trykt nogle flyers og lavet konkurrencer, så mange flere studerende nu kender til PsykNoter og gør brug af sitets stadigt voksende samling af relevante noter og gamle eksamensopgaver.”Kvinderegensen
“Indkøb af opslagsværker til biblioteket. Biblioteket er fyldt i eksamensperioderne og derfor blev der udvalgt opslagsværker, der er essentielle for flere fagrupper.” Molekylær medicin studieintroduktion
“Vi fik tilskud til vores studieintroduktion for at nedbringe brugerbetalingen.”EBUSS-foreningen IT-universitetet 
“SL fonden gav et tilskud til afholdelse af foreningens generalforsamling samt netværksmøder.”FysikRevy 2012
”Takket være Academic Books’ støtte vil FysikRevy 2012 blive husket som den mest professionelle, underholdende – og blodigste – revy siden FysikRevyens begyndelse i ’89.”CBS Sport Challenge
“En dag med fuldt drøn på 600 studerende i sportsgrenene fodbold, volleyball, badminton og basket.”HA MAT Intro 
“SL fonden bidrog til, at de studerende kunne tilrettelægge et introforløb for de nye studerende. Det har både givet en god faglig introduktion til studiet, men også skabt et godt og solidt grundlag for et socialt netværk.”180 Degrees  
“Formålet med støtten var at udvikle en pro bono konsulentbistand for non profit organisationer.”

 

 

Mindre projekter, der har modtaget donationer:

Matematik galla – tryk af plakater

GO-København – bøger til arrangement.

Film- og medievidenskabs Oscar aften - gavekort for 300 kr. 

Biokemi galla – tryk af plakater

Molekylær Biomedicins galla – tryk af plakater

Psykiatrigruppen for MedicinStuderende – bøger til arrangement  

Smedierevyen på Frederiksberg campus – print af plakater

RIK på Frederiksberg campus – papirvare

Applicant Days på CBS – papirvare

Statskundskabsrevyen – tryk af plakater

Oikos Case competition – papirvare

Magasinet Ordet – gavekort for 300 kr.

Europæisk Business – gavekort for 300 kr.

Folkesunhedsvidenskab banko – gavekort for 100 kr.