• Samfundslitteratur
  • 2013
  • E-bog
  • 30
  • dan
  • 1
  • 9788759322710

Universitetspædagogik rummer erfaringsbaserede og forskningsrelaterede forslag til, hvordan man tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og videreudvikler egen undervisningspraksis inden for de rammer som universitetet og forskningsbaseringen danner om undervisningen.