Almen biokemi

  • Samfundslitteratur
  • 2019
  • Paperback
  • 186
  • dan
  • 1
  • 9788791319952

Ny udgave: 9788770420129 


Almen biokemi er en lærebog for dem, der ønsker en detaljeret indføring i den humane metabolisme ved vægt på energistofskiftet. Bogen indeholder alle væsentlige aspekter af den humane metabolisme, og størstedelen af bogen er således en grundig indføring i de metaboliske hovedveje. Det vil sige omsætning af protein, fedt og kulhydrat og disses byggesten samt herunder omsætningsvejenes regulering og energiforhold.  For at sikre en dybere forståelse af de termodynamiske og enzymologiske aspekter af energistofskiftet er der særskilte kapitler om disse emner. Hertil er der henvisninger i resten af bogen, som man kan bruge efter behov.  Bogen slutter af med kapitler om alkoholomsætning, blodkoagulation og hormon­receptorer. Sidstnævnte kapitel rummer en grundig gennemgang af signaleringsmekanismerne for de metabolisk vigtige hormoner.  Den traditionelle celle- og molekylærbiologi er ikke prioriteret i bogen, men et kapitel om cellebiologi omhandler de begreber omkring fx DNA-, RNA- og protein­syntese, som er nødvendige for at forstå den metaboliske biokemi (fx regulation af genekspression). Bogen rummer også en gennemgang af cellernes opbygning, byggesten og organeller - igen målrettet de begreber, der også har betydning for forståelsen af den metaboliske biokemi.  Da dele af bogen omhandler emner, der stadig er under udforskning, er der sørget for et udvalg af referencer til relevant litteratur - herunder de nyeste reviewartikler om de enkelte omsætningsveje. Bogen er velegnet for alle, der ønsker et grundigt kendskab til den humane biokemi med vægt på energistofskiftet og dets regulation. Den er skrevet som lærebog til undervisning i almen biokemi for tandlægestuderende ved Københavns Universitet, men kan være af interesse på mange andre uddannelser, hvor menneskets energiomsætning er vigtig - fx idrætsuddannelser.
260,00 kr.
199,00 kr.