Anvendt videnskabsteori

  • Samfundslitteratur
  • 2019
  • Paperback
  • 300
  • dan
  • 2
  • 9788759332368

Studerende oplever ofte videnskabsteori som svært tilgængelig. Anvendt Videnskabsteori viser konkret, hvordan videnskabsteorien kan anvendes i praksis, og hvordan videnskabsteoretiske termer kan bruges i videnskabelig problemløsning.

Bogen henvender sig til alle, der skal skrive en akademisk opgave eller rapport. Dens anvisninger er tilpasset opgaver skrevet ved hjælp af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og vinklingen af videnskabsteorien er især tilpasset disse videnskaber.

Anvendt videnskabsteori udvikler din evne til at:
  • Integrere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver og rapporter
  • Arbejde eklektisk (dvs. med flere teorier) og tværdisciplinært
  • Problembehandle på en måde, der efterlader din opgave med et tydeligt videnskabsteoretisk afsæt.

I 2. udgave af denne populære bog er der bl.a. indføjet en revideret opgaveskabelon, der operationaliserer den videnskabelige opgaves indhold og struktur og viser, hvordan studerende indarbejder videnskabsteoretiske refleksioner i deres opgave. Der er desuden indføjet en ny model over den tværgående tænknings faser, der med afsæt i enkeltdisciplinen giver eksempler på, hvordan studerende udfører relevante tværdisciplinære refleksioner. Endelig er bogen opdateret bl.a. med en omfattende revision af kapitlerne om videnskab og subjektmodeller og en række nye refleksionsspørgsmål og illustrative opgaveeksempler, der viser, hvordan studerende helt konkret har arbejdet med bogens pointer.

340,00 kr.
300,00 kr.