Dansk og den mundtlige prøve

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759332443
0

Dansk og den mundtlige prøve handler om det, der i den nye læseplan er beskrevet som fagets kerne: undervisning i tekster, sprog og kommunikation. 


Bogen sætter fokus på undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, samt indgå i dialog om teksten. Det er samtidig kompetencer, som eleverne også skal bruge i livet uden for skolen som privatpersoner og borgere, i job og i fortsat uddannelse.


Der præsenteres eksempler på undervisning i to forskellige typer af æstetiske tekster og to forskellige typer brugstekster. I eksemplerne er der lagt op til, at der trækkes forbindelseslinjer mellem fagets fire kompetenceområder.


Bogen sigter mod prøveform B og har fokus på, hvordan læreren i undervisningen kan støtte eleverne i at udvikle deres kompetencer på de to hovedområder, der prøves i: kompetence til at vælge, undersøge, vurdere og perspektivere tekster og kompetence til at formulere sig om tekster i fremlæggelse, dialog og synopse. Desuden er der et særligt kapitel om selve prøveforløbet.