• Scanvik ApS
  • 2010
  • Paperback
  • 300
  • nor
  • 3
  • 9788215017082

Drama i barnehagen

0

Med fokus på dramafagets egenart og barnets utvikling, begrunner forfatteren hvorfor faget bør være sentralt i barnehage og skole og viser hvordan drama kan berike og stimulere det enkelte barns individuelle og sosiale utvikling.

Boka formidler kunnskap om ulike dramatiske uttrykksformer, metoder og teknikker og gir veiledning i hvordan drama kan gi barna estetiske opplevelser og erfaringer som del av deres allsidige og helhetlige utvikling.

265,00 kr.