Global politik

  • Forlaget Columbus
  • 2006
  • Paperback
  • 200
  • dan
  • 1
  • 9788779700451
0

De første år af det nye årtusinde har på mange måder ændret vores billede af verden. Bogen forklarer de grundlæggende ændringer der finder sted, samtidig med at den introducerer faget International Politik.

Det sker med afsæt i fem aktuelle temaer: USA’s rolle i verden, det nye trusselsbillede, FN’s og andre internationale organisationers muligheder, globaliseringens indhold og udfordringer, dansk udenrigspolitik under nye vilkår. Bogen retter sig især mod undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men vil også kunne anvendes i en række andre undervisningssammenhænge.

...Her er tale om en ny god lærebog. Den er mindre og derfor ikke så tung på fakta og eksempler, men stadigvæk er her tale om en glimrende pædagogisk indføring i International Politik.

Fokus er flyttet væk fra Europa over på USA og den komplicerede relation mellem USA og EU, de nye terrortrusler og globaliseringen. Der gøres mindre ud af mellemkrigstiden, NATO og Den kolde Krig, mere ud af nutidens globale udfordringer, herunder betydningen af de forskellige internationale organisationers rolle i det internationale system og uligheden i verden.
Det sidste kapitel er helliget dansk udenrigspolitik i en ny verden.

Heldigvis kan man genkende det gedigne håndværk fra den erfarne lærebogsforfatter. De to grundopfattelser: Idealismen og Realismen defineres, forklares og anvendes i det nye trusselsbilledes perspektiv. De suppleres med Verdenssystemteorien og relateres til forskellige ideologier og opfattelser af globaliseringen. Her skelner Branner mellem Globalister og Skeptikere, hvor de første er inddelt i Optimister og Pessimister.

Hele bogen er spækket med gode illustrative figurer og modeller, der enten er selvfremstillede eller delvis lånt fra den nyere forskning inden for IP. Her fornemmer man, at Branner følger godt med....

Jannie Wilsted i Gymnasieskolen

208,00 kr.