• Gyldendal
  • 2017
  • Hardback
  • 771
  • dan
  • 3
  • 9788741266947

Gymnasiepædagogik præsenterer en sammenhængende forståelse af læring, fag, undervisning og organisation på det gymnasiale område på baggrund af gymnasiereform 2017.

Bogens forfattere inddrager de seneste års omfattende empiriske forskning inden for det gymnasiale felt. De kæder teori og praksis tæt sammen og giver en række forskellige bud på, hvad god gymnasial pædagogik er, og hvordan denne pædagogik er en del af skolens samlede aktiviteter.

Bogen giver et samlet overblik over centrale almenpædagogiske, fagdidaktiske og organisatoriske problemstillinger og tilbyder dermed de gymnasiale undervisere og ledere et solidt grundlag for en reflekteret pædagogisk praksis og ledelse.

Gymnasiepædagogik retter sig primært mod lærerkandidatuddannelsen, men er også en brugsbog, der kan anvendes i forbindelse med fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde samt give stof til pædagogiske diskussioner blandt undervisere og ledere.

Bogen er redigeret af Jens Dolin, Gitte Holten Ingerslev og Hanne Sparholt Jørgensen.

Supplerende kapitler kan hentes her: 6.7 De kunstneriske fag og 6.8 Idræt

575,00 kr.
450,00 kr.