• Gyldendal
  • 2012
  • Paperback
  • 504
  • dan
  • 1
  • 9788792711106

Hjerne & psykiatri

0

En grundbog til forståelsen af sammenhængen mellem den foranderlige hjerne og psykiske lidelser i forståelsen af det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Denne grundbog søger at sammenkoble moderne hjerneforskning og psykiatri, for derigennem at formidle sammenhænge mellem neuropsykologi/neurobiologi og en række udvalgte og velkendte perspektiver og metoder, i behandlingen af psykiske lidelser og tilgrænsende ikke patologiske tilstande.

Bogens første del Den neuroskabte virkelighed retter primært fokus mod sammenhængen mellem moderne hjerneforskning og betydningen af og sammenhængen mellem denne og socialfaglige-, pædagogiske-, sundhedsfaglige- og psykologiske teorier og metoder.

I bogens anden del Diagnoser og psykiatri er fokus rettet mod egentlige klinisk psykologisk/psykiatrisk tilstande, uden at der er tale om en klassisk psykiatribog. Denne del fremstår derfor som en atypisk tværfaglig grundbog i antologiform.

Bogens to dele giver tilsammen en tværfaglig vinkel på problemstillinger som; diagnose, placebo, social intelligens, personlighed, spejlneuroner, helhedssyn, hjernens plasticitet, ADHD, personlighedsforstyrrelser m.fl.

Hjerne og psykiatri i professionel praksis henvender sig til studerende og praktikere inden for en række fagprofessioner; socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, lærere, socialpædagoger, samt andre faggrupper der arbejder inden for det psykiatriske felt.

Bogens forfattere repræsenterer samtidig selv en række forskellige professioner herunder; psykologer, sociologer, antropologer, filosoffer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger.

460,00 kr.