International handelsret

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2010
  • Paperback
  • 376
  • dan
  • 2
  • 9788761926272
0

2. udgaven af tekstsamlingen med de centrale civilretlige retsforskrifter for den internationale handel. Formålet med samlingen er at give en let adgang til dokumenter fra mange forskellige institutioner, organisationer og lovgivere. Samlingen dækker lovvalg, international kontraktsret, international procesret og voldgift, herunder institutionelle regler. Desuden indeholder bogen relevante links og en ratifikationsoversigt.

Tekstsamlingen supplerer lærebogen International Handelsret, der er udarbejdet til brug i undervisningen i samme fag på Copenhagen Business School.

Målgruppen er dels studerende, dels praktikere, herunder især advokater og virksomhedsjurister, der beskæftiger sig med internationale kontraktsforhold.

620,00 kr.
539,00 kr.