Journalistikkens grundtrin

  • Forlaget Ajour
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 4
  • 9788793453982

Denne 4. udgave af Journalistikkens
grundtrin
adskiller sig fra sine forgængere på især ét punkt: Bogen
indeholder et nyt kapitel, som gennemgår de overvejelser og analyser, der skal
holde journalister på dydens meget smalle vej, når kravet er at formidle intet
mindre end sandheden. Kapitlet kommer omkring bl.a. objektivitet, fairness,
diskurs, framing - og blinde vinkler.

Resten af bogen er blevet skrevet igennem med
nye og opdaterede eksempler - og flere visuelle elementer.

Bogen beskriver faget journalistik, som er et
fag med en samfundsmæssig forpligtelse og med et mål om at understøtte
demokratiet og at arbejde for almenhedens interesser. Den definerer, afgrænser
og fastlægger hele den faglige kerne, alle gode journalister arbejder ud fra,
uanset om de laver journalistik til trykte eller digitale medier, radio og tv -
eller mikser det hele. Bogen beskriver fagets centrale begreber som åbenhed,
undren, kritisk sans og troværdighed. 

Fagets metoder og teorier bliver gennemgået ud
fra det centrale udgangspunkt, at journalistik er et fag uden facitlister.
Journalisten skal altid foretage en bedømmelse ud fra den konkrete situation.
Hvad der er rigtigt i én situation, kan være forkert i en anden.