Kapitel 5: Tørken i 2018 læst med Niklas Luhmann og Jane Bennett - iagttagelser af (iagttagelser af) antropocæn uafgørbarhed

  • Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2020
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788776832124
0

Komplekse problemstillinger kalder på eklektiske strategier.
Klassiske lærebøger om samfundsvidenskabelige teorier er ofte inddelt således,
at hvert kapitel repræsenterer én teoritradition eller ét forfatterskab. Denne
bog sætter i stedet fokus på eklektisk analysestrategisk arbejde.
Snarere end at præsentere og bearbejde enkeltstående teoridannelser viser
bogen, hvordan teorikombinationer kan indløse komplekse problemstillinger.

Bogens 10 kapitler præsenterer 10 forskellige eksempler på
eklektisk analysestrategisk arbejde og giver indblik i de teoretiske og
metodiske valg, som skal træffes, når man arbejder eklektisk. Bogen tilbyder en
række eksempler på og diskussioner af, hvordan forskellige teoretiske
ressourcer kan kombineres i problemorienteret forskning og projektarbejde.