Læreruddannelsen - Specialtillæg til bogen 'Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis'

  • Forlaget UCC
  • 2010
  • Elektronisk medie
  • 63
  • dan
  • 1. udgave
  • 9788791786341

Læreruddannelsen – Specialtillæg til bogen 'Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis'

En e-bog til dig som lærerstuderende

I denne e-bog kan du i første del få indsigt i de særlige kompetencer, den professionelle lærer skal have, og overblik over læreruddannelsens formelle grundlag, blandt andet bestemmelserne om bachelorprojektet.

I anden del får du vejledning i, hvordan du som en del af uddannelsens forskellige fag kan arbejde med undersøgelser af praksis, og du får en række forslag til undersøgelser, der kan indgå i bachelorprojektet.

Måske har du allerede gavn af grundbogen 'Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis’, som udkom sidste år. Denne bog er nemlig en håndsrækning til alle professionsbachelorstuderende med en række uddybende artikler om de forskellige kompetencer, professionsbachelorer skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. E-bogen er et specialtillæg til grundbogen.

Grundbogen og tillægget supplerer hinanden, men kan læses selvstændigt.