Meningsskabelse, organisering og ledelse

  • Samfundslitteratur
  • 2019
  • Paperback
  • 283
  • dan
  • 2
  • 9788759333983

Karl E. Weick er én af de mest indflydelsesrige teoretikere inden for den procesorienterede organisations- og ledelsesforskning. På vores breddegrader har han tiltrukket sig en særlig stor opmærksomhed, og han er én af de mest citerede forfattere inden for den skandinaviske organisationsforskning i nyere tid. I Meningsskabelse, organisering og ledelse føres læseren på en let forståelig måde ind i Weicks ofte svært tilgængelige univers.  

Bogen introducerer tre store temaer, som Weick har beskæftiget sig med siden 1960'erne: 
 Første del handler om organisering og beskæftiger sig med relationer og løse koblinger i organisationer. 
 Anden del omhandler Weicks mest kendte begreb, meningsskabelse, som en særlig måde at se på organiseringsprocesser. 
 Tredje del handler om Weicks forskellige bidrag indenfor ledelse og omhandler strategi, forandringer, beslutninger og usikkerhed.   
Sidst i bogen giver forfatterne "Den meningsskabende leders 10 skud", som er deres bud på, hvordan Weicks tænkning kan omsættes til praktisk ledelse. 
 I denne 2. udgave er bogen opdateret, og der er tilføjet et nyt kapitel om meningsskabelse og beslutninger samt et efterskrift, hvor forfatterne deler deres erfaringer med at tale om og arbejde med Weicks tanker om meningsskabelse, organisering og ledelse.
310,00 kr.
269,00 kr.