• Forlaget UCC
  • 2014
  • E-bog
  • 312
  • dan
  • 2
  • 9788791786631
Copyrights
  • 10 copy-operations
  • 500 page-prints

Professionsbachelor

0

Hvilke kompetencer skal man tilegne sig som studerende på en professionsbacheloruddannelse?
Hvordan kan man som professionsbachelor bidrage til
udvikling af praksis efter endt uddannelse? Det giver denne bog Professionsbachelor
– uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis nogle bud på.

Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til
stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af.
De indledende kapitler beskriver uddannelsernes formelle rammer
og deres placering i samfundet, opdateret med de seneste ændringer.
De følgende kapitler er bygget op omkring centrale professionskompetencer:
refleksionskompetence, undersøgelseskompetence, udviklingskompetence,
formidlingskompetence og studiekompetence.

I denne anden reviderede udgave af bogen er en række kapitler kommet til, andre er fornyet, bl.a. kapitler om litteratursøgning, udviklingsprojekter, tværprofessionelt samarbejde, formidling og den nye studieaktivitetsmodel.

Bogen er skrevet af fagpersoner med særligt indblik i de kompetencer,
som er relevante for alle studerende på professionsbacheloruddannelserne.
Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis er
redigeret af ph.d. Bodil Nielsen, vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen
(UC Lillebælt) og lektor Niels Mølgaard (VIA UC).

137,50 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.