Quantative Evaluation Of Spasticity

  • 2010
  • 143
  • No language defined
  • 1
  • 9788791771309
0

Forøget ufrivillig muskelaktivitet (Spasticitet) er en hyppig komplikation som ses i forbindelse med læsioner i det centrale nervesystem. I nogle tilfælde påvirker spasticitet evnen til at udføre bevægelser og funktioner samt forringer livskvaliteten.
Forskellige opfattelser af begrebet blandt klinikere og forskere har medført forvirring på området. Det er ligeledes svært at diagnosticere fænomenet klinisk, hvilket kan have stor behandlingsmæssig betydning.
Formålet med denne afhandling er at afklare rationalet for at skelne mellem forskellige elementer relateret til spasticitet samt at løse nogle af problemerne i forhold til dets kvantificering.
Afhandlingens første del indeholder en introduktion til definitioner på spasticitet efterfulgt af en kort historisk gennemgang af relevante mekanismer relateret til spasticitet. Denne sektion indeholder resultater som fokuserer på målinger af en neural mekanisme i rygmarven (Post Activation Depression) og det biomekaniske respons til dette elektrofysiologiske fænomen.
Den anden del af afhandlingen fokuserer på, hvordan man kan adskille forøget muskelstivhed betinget af forøget refleksaktivitet fra muskelstivhed fra forandringer i muskler og led.
Den tredje del omhandler behandling af spasticitet og indeholder resultaterne fra studiet der undersøger effekten af fysioterapeutiske behandlinger med Neurodynamik i forhold til stivhed i knæleddet.
Resultaterne viser, at Post Activation Depresion bidrager til stivhed hos spastiske patienter. Det blev ligeledes vist, at det klinisk er meget vanskeligt at adskille ledstivhed betinget af reflekser fra stivhed betinget af ændringer i muskler og led.
Resultaterne fra evalueringen af en klinisk objektiv metode til evaluering af ledstivhed viste, at metoden med modifikationer muligvis vil kunne anvendes som klinisk målemetode i forbindelse med spasticitet. Endelig blev der ikke fundet nogen reduktion af ledstivhed efter behandling med Neurodynamik.

100,00 kr.