Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759335925
0

Denne bog handler om, hvordan danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof. Vi ved meget om medie- og nyhedsbrug generelt, men mindre om, hvilke vaner og opfattelser der ligger bag.


Det omfattende kvalitative materiale, suppleret med et afsluttende survey, viser, hvordan nyhedsforbruget i høj grad er afhængigt af hverdagens forpligtelser, hvor forskellige befolkningsgrupper har meget forskellige tilgange til nyheder. De unge er f.eks. meget fokuserede på indhold og det, bogen benævner personlige nyheder, mens de ældre er mere tro mod traditioner og bestemte nyhedsinstitutioner.


Bogen viser også, at betydningen af ekkokamre og filterbobler er overdrevet, og at de fleste danskere føler sig ganske godt rustede til at navigere i et stadigt mere komplekst nyhedslandskab.