Skattemæssige afskrivninger - skemadel

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Paperback
  • 219
  • dan
  • 6
  • 9788759335994
0

SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - SKEMADEL giver ved hjælp af skematiske opstillinger og taleksempler en detaljeret gennemgang af gældende regler for skattemæssige afskrivninger, herunder samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavance, opgørelse af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom, skattemæssige afskrivninger i specielle situationer som fx ved ind- og udtræden af sambeskatning af selskaber, dødsboer samt beskatning af gæld i fast ejendom. 


Bogen har af hensyn til overskueligheden kun begrænsede tekstafsnit og henvender sig til alle, der har et forhåndskendskab til reglerne inden for de pågældende områder af skattelovgivningen. Bogen vil kunne finde anvendelse ved læreanstalter og blandt praktikere, først og fremmest for revisorer og advokater, men også for ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder og ansatte i Skattestyrelsen.

 Bogen kan hensigtsmæssigt anvendes i kombination med Skattemæssige afskrivninger - tekstdel, som gennemgår de behandlede emneområder, og hvor der henvises til opstillinger m.v. i tekstdelen. For læsere uden særlige forkundskaber vil læsning af både skemadel og tekstdel være det mest optimale. 

Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer på CBS ved Institut for Regnskab.
400,00 kr.
320,00 kr.