Skrivning og skriveundervisning

  • Samfundslitteratur
  • 2016
  • Paperback
  • 66
  • dan
  • 1
  • 9788759324004
0

Del af serien Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer


I dette hæfte, som introducerer til Skrivning og skriveundervisning (1.-6. klassetrin), demonstrerer Charlotte Reusch og Solveig Troelsen med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om skrivedidaktik veje til god skriveundervisning og skriveudvikling. I hæftet lægges der vægt på at belyse skrivedidaktik ud fra primært to perspektiver. For det første giver hæftet læseren en forståelse af det at arbejde med elevens skriveudvikling set ud fra et elevperspektiv, fx elevens forsøg på at erobre skriftsproget og gøre det til et funktionelt kommunikationsmiddel med en klar hensigt og en veldefineret modtager. For det andet tager hæftet fat på de udfordringer, som læreren står over for i sin konkrete undervisning. Hvad skal en lærerstuderende i dansk vide og kunne for at kunne tilrettelægge hensigtsmæssige rammer om elevernes skrivning? Kapitlet forsøger at besvare de to centrale udfordringer gennem en afbalanceret forståelse af teori og praksis, så praktikeren oplever teorien som en nyttig forståelsesramme, idet begreber gøres praktisk anvendelige uden at give køb på den faglige og videnskabelige substans. Endelig præsenterer hæftet en model til analyse af elevernes tekster efterfulgt af eksemplariske tekstanalyser af forskellige genrer og en didaktisk model til lærerens planlægning af skriveundervisning. Der gives eksempler på opgaver, den studerende kan forfølge i praktik og bruge som studieopgaver.
Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye dansk fag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
100,00 kr.
86,00 kr.