Smerter & smertebehandling

  • Fadl's Forlag
  • 2015
  • 0
  • dan
  • 1
  • 9788777498237
0

Velkommen til en ny e-bog om sygepleje til patienter med smerter. Smerter er den hyppigste årsag til, at patienter opsøger deres læge.
Som sygeplejerske vil man derfor møde patienter med smerter overalt i sundhedsvæsenet, hvorfor solid faglig viden på smerteområdet er helt nødvendig i den kliniske hverdag.
Med denne e-bog ønsker vi at gøre viden om sygepleje til patienter med smerter let tilgængelig under uddannelsen og i den kliniske hverdag.
Bogen er handleanvisende ift. de hyppigst forekommende smertetilstande, deres bagvedliggende årsager, vurderingsmuligheder, klinisk relevante handlemuligheder samt overvejelser, der kan lægges til grund.
God fornøjelse!
________________________________________________________

Denne e-bog er en del af FADL's Forlags serie af udgivelser til sygeplejefaget. Serien omfatter undervisningsbøger til MVU inden for sundhedsfagene samt fagbøger og selvudviklingsbøger for sundhedsprofessionelle.