Socialvidenskab

 • Nyt fra samfundsvidenskaberne
 • 2020
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788776831844

Der er ikke én enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag.


Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.


Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver  sociologi, økonomi, politologi og antropologi   men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.


Bogen er opdelt i følgende temaer, om end der er et vist overlap mellem dem: • A. Samfundstypologier, transformationer og globalisering                

 • B. Sociale risici, frygt og tryghed           

 • C. Velfærd, regulering og institutioner   

 • D. Ulighed, marginalisering og stigmatisering             

 • E. Klasse, køn, etnicitet og generation    

Samlet giver bogen teoretisk og empirisk viden. Den er dermed egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig omfattende litteraturlister efter hvert kapitel, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.