Strategier til at analysere organisationskultur

  • Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788776832230
0

Som et isbjerg åbenbarer organisationskultur
kun en lille del af sig selv, mens størstedelen henligger i skjul, kun
tilgængelig for analyse. Forunderligt nok har dette mystiske begreb vist sig at
være et af de mest frugtbare indenfor den akademiske organisationsteori.

Denne bog udlægger, hvad organisationskultur
er, og hvordan organisationskultur kan fremanalyseres. Bogen fremlægger og
diskuterer organisationskultur og tegner forskellige teoretiske retninger op.
Som sit centrale bidrag konstruerer de fire forskellige analysestrategier.
Særligt er, at de forskellige strategier hver især er fremstillet som
pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur - hvilket er en
mangelvare i de mange bøger og artikler, der beskæftiger sig med emnet. De fire
analysestrategier vil hver især blive sat ind i en praktisk sammenhæng, så det
bliver anskueliggjort, hvordan de kan anvendes i praksis. Afsluttende gives en
komparativ analyse af de forskellige strategiers bagvedliggende antagelser og
begreber, hvilket giver et overblik, der kan støtte analytikeren til at vælge
og begrunde valg af analysestrategi.

Bogen henvender sig til studerende på
samfunds- og humanvidenskabelige uddannelser, på såvel bachelor- som
kandidatniveau, der har et organisationsfag. Hertil henvender den sig til
studerende og forskere på egentlige organisationsuddannelser ved dels at
diskutere med og udvikle organisationskulturteorier og konstruere
analysestrategier, dels ved gennem konstruktionen af en systemteoretisk
position at bidrage til forskningen indenfor organisationskultur. Bogen vil
desuden være relevant indenfor konsulent- og analyseverdenen med sine
pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur.