Studerende i bestyrelsen

De studerende er fortsat i fokus i alt, hvad vi gør. Academic Books blev grundlagt af studerende og i dag har vi boghandlere ved Københavns Universitet, Roskilde Universitet og CBS.

 

Flertallet af medlemmerne i vores bestyrelse er studerende eller tidligere studerende, som alle repræsenterer de studerendes interesser. Bestyrelsen bliver hørt ved alle større beslutninger. På denne måde mister vi aldrig kontakten med uddannelsesinstitutionerne, og hvad det vil sige at være studerende.

De studerende i vores bestyrelse er også med til at hjælpe os med at sikre, at vi bliver på rette kurs og aldrig går på kompromis med vores formål fra 1967: At give billige pensumbøger til alle - i den rette udgave og i god tid til semesterstart.

 

SL fondens bestyrelse

 • Nicolai Rasmussen (formand og studerende)

  Stud.merc.aud og Senior Associate Auditor hos PwC Danmark.

  "Jeg har valgt at indtræde i SL Fondens bestyrelse, da jeg ønsker og sikre en fortsat konkurrencedygtig og let tilgængelig adgang til læringsmidler til studerende på de videregående uddannelser. Den vigtigste opgave for min tid i bestyrelsen bliver derfor, at bidrage til at fondens fremtid sikres, så den fortsat i mange årtier frem kan støtte studenter sociale og/eller faglige miljøer."


 • Jacob Ørum

  Direktør for Studenterhuset i København

  "Et dygtigt forlag og gode boglader er vigtige bidrag til uddannelsernes og forskningens faglige kvalitet. De kan også være med til at skabe stærke campusmiljøer, som studerende og ansatte trives i. Både i dagligdagen og gennem sine uddelinger til studiemiljøformål er SL fonden derfor medskaber af et stærkere universitetsmiljø. Det vil jeg meget gerne bidrage til sammen med studerende, ansatte og den øvrige bestyrelse."


 • Nisse Jakob Krenchel (alumne)

  Cand.merc. (1988-1995). Innovationschef i Alm. Brand A/S.

  ”Det er fantastisk givende at sidde i SL fondens bestyrelse. For det første har fonden et idealistisk formål - og her synes jeg det er motiverende at arbejde for de studerende frem for en kreds af aktionærer. For det andet har jeg i de år jeg har siddet i bestyrelsen haft fornøjelsen af at arbejde sammen med nogle utroligt dygtige studerende, der virkelig har bidraget til udviklingen af SL fondens virke.”


 • Annette Kjølby (medarbejderrepræsentant)

  Cand.mag., ph.d.
  Redaktør med ansvar for forlagets udgivelser indenfor ledelse og organisation samt videnskabsteori og metode.

  ”SL fonden er en væsentlig aktør og samarbejdspartner ift. til at sikre opdateret, velformidlet viden til landets studerende – både i form af forlagets bogproduktioner og gennem Academic books. Som medlem af bestyrelsen ønsker jeg at give mit bidrag til, hvordan vi i samarbejde med forskere, forfattere, undervisere, institutioner og studerende også på den lange bane kan gøre viden tilgængelig for studerende – såvel på produktions- som på afsætningssiden.”


 • Dan Gildin Kragelund (medarbejderrepræsentant)

  Uddannet Cand.comm. og arbejder med forlagets kontakt til undervisere, forskere og boghandlere. 

  "SLfonden er med til at uddanne landets unge. Vi er med til at sikre, at der er viden på hylderne, og at det er den rette viden. Det synes jeg er et både vigtigt og ærefuldt hverv. At sidde i fondens bestyrelse giver mig mulighed for at få lov til at præge disse kerneopgaver – og forhåbentlig i sidste ende gøre en forskel for studerende, forskere og fondens medarbejdere.”


 • Rasmus Kristian Feldthusen

  Professor på jura (KU), cand.jur, ph.d.

  "Jeg deltager i bestyrelsesarbejdet i SL fonden for at være med til at kvalificere fondens strategiske beslutninger. Her trækker jeg især på den indsigt i universitetsverdenen, mit arbejde som professor og studieleder har givet mig."


 • Birgit Hervørsdottir Jacobsen (studerende)

  Studerer økonomi på Københavns Universitet (stud.polit) og er studentermedhjælper i Danske Bank Markets. 

  "SL fonden er med til at sikre, at viden er let tilgængelig for studerende, som jeg anser som en utrolig vigtig opgave. Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen for aktivt at bidrage til forsat udvikling af fonden, samt at være med til at sikre en høj kvalitet. Ultimativt håber jeg, gennem SL fonden, at være med til at forbedre studietiden for de studerende på videregående uddannelser."


 • Thomas Skinnerup (studerende)

  Stud.merc, President v. CBS Students.

  "Jeg sidder i SL-Fondens bestyrelse, da jeg tror på, at det skaber værdi for de studerende at have adgang til billige bøger på deres universiteter. Dette er med til at begrænse brugerbetalingen for studerende og dermed sikre mere lige adgang til universiteterne. Samtidig kan jeg i SL-Fonden sikre, at der bliver givet støttet til studenterdrevne aktiviteter, som er utrolig vigtige for at sikre et godt studiemiljø."


Lokalbestyrelsen på RUC

 • Jane Lind (studerende)

  35 år, studerer Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier samt Medicinalbiologi på RUC. Aktiv i Studenterhuset RUC og studievejleder på PAES.

  ”Som medlem af SL fondens bestyrelse ønsker jeg at sikre et tæt samarbejde mellem de studerende på RUC og den lokale Academic Books. Det er vigtigt at orientere om de studerendes skiftende ønsker og krav til deres boghandel, og at boghandlen kontinuerligt forsøger at tilpasse sig dette.”


 • Theis Lykkegaard (studerende)

  24 år, studerer Socialvidenskab og Journalistik på RUC. Aktiv i Studenterrådet (RUC), Akademisk Råd, Institutrådet på CBIT og forvaltningsstudienævnet.

  "At sidde i SL fondens bestyrelse giver mig en indsigt i et hjørne af RUC, som studerende normalt ser som en selvfølgelighed. Personligt arbejder jeg for at forbedre RUC’s studiemiljø, og en god og levende boghandel er også en del af dette."


 • Thyge Enevoldsen (valgt af lokalbestyrelsen)

  58 år, ph.d. Cand.scient. Uddannet Kulturgeograf fra Københavns Universitet. Arbejder som studieleder for Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium på Roskilde Universitet.

  ”Det bedste ved at sidde i bestyrelsen i er, at det giver mulighed for at følge med i de studerendes aktiviteter i SL fonden.”