Tekster til Organisationsanalyse. Christian Frankel. Tine Murphy.  9788759329085

Tekster til Organisationsanalyse

Christian Frankel
Tine Murphy

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking.

Teksterne er udvalgt, skåret til og introduceret med det formål at gøre organisationsteoretiske begreber og deres analytiske anvendelsesmuligheder tydelige. Hvis vi i vores organisationsanalyser ikke er tydelige i vores begrebsanvendelse, er det svært at vide, hvad vi taler om.

Tekster til organisationsanalyse samler ikke bare nyere men også klassiske tekster, simpelthen fordi klassiske tekster stadig er relevante for at forstå organisationer i dag. Målet med tekstsamlingen er at sætte læseren i stand til at gennemføre egne analyser og skrive projekter med afsæt i teksterne. Derfor bliver alle teksterne i samlingen introduceret.

Introduktionerne:

fremhæver væsentlige pointer fra teksterne
sætter teksterne i forhold til hinanden og deres historiske kontekst
viser, hvordan teksterne adskiller sig fra hinanden i det, som de forsøger at opnå med deres analyser, hvad enten det er at maksimere effektivitet eller at forstå de processer, hvorigennem aktører skaber mening
illustrerer med en gennemgående case fra sportsverdenen, hvordan de forskellige tekster inviterer til fokus på forskellige organisatoriske aspekter
giver forslag til, hvilke undersøgelsesspørgsmål man med afsæt i de enkelte tekster kunne stille i et projekt
formulerer en række forståelsesspørgsmål til teksterne, som kan hjælpe studerende og undervisere med at bearbejde teksterne
inviterer læseren til at øge sin læring ved at trække på sine egne arbejdserfaringer ved under hvert tema at rejse en række spørgsmål under overskriften Hvad siger dine erfaringer?
Tekstsamlingen er en kompagnon til bogen Organisationsanalyse (Frankel & Schmidt, 2012): www.samfundslitteratur.dk/bog/organisationsanalyse. Det vil sige, at de to bøger bedst læses sideløbende for at få det fulde udbytte af introduktionerne og ekstramaterialet til tekstsamlingen.

Sammen med bogen får du adgang til et interaktivt website på www.oa.Samfundslitteratur.dk. På sitet ligger der quizzer, som tester din viden om teksterne og din forståelse af, hvordan man anvender den viden i konkrete organisationer. Du kan vælge at quizze med fokus på én tekst eller med fokus på, om du har forstået teksterne i forhold til hinanden. Du kan også simulere en eksamenssituation med en hel multiple choice-eksamen bestående af adskillige spørgsmål. Du får din karakter med det samme og kan følge udviklingen i dine scorer over tid.

Bogens målgruppe er studerende, som er optagede af virksomheder, organisering og ledelse.

Adgang til supplerende til bogen sker ved henvendelse til forlaget på info@samfundslitteratur.dk

Pris:833,50 DKK

Se bogens detaljer

  • Forlag: Samfundslitteratur
  • Udgivet: 2016
  • Sider: 577
  • Sprog: Andre
  • Type: pdf
  • ISBN: 9788759329085

E-bog

Vores e-bøger kan kun læses via Adobe Digital Editions.
Download programmet her

Når du har købt en e-bog vil du modtage et link til download på "Min side" i listen over dine købte bøger. Du downloader din e-bog ved at klikke på linket. Linket skal aktiveres inden for en måned fra købsdagen.

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, læs da vores vejledning under Kundeservice, inden du benytter linket og downloader din e-bog. 

Rettigheder

Kopieringer: 10 copy-operations
Udskrivninger: 865 page-prints